Missie en doelstelling

Stichting Ik was een vreemdeling wil er zijn voor vluchtelingen. Dit doet zij door de vluchtelingen te bezoeken en te helpen waar mogelijk. Er wordt gewerkt vanuit christelijke visie.

Kernwaarden zijn:

  • bewogen
  • betrokken
  • betrouwbaar
  • transparant
  • en relevant

Grondslag
Leidend voor het werk is de Bijbel, het Woord van God en speciaal daarin de oproep om, om te zien naar de vreemdeling: ‘Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd.’

Aanleiding
De asielzoekers in AZC Luttelgeest en statushouders in Urk en omgeving krijgen begeleiding en hulp van Vluchtelingenwerk en via de vrijwilligers van stichting Gave. Toch merken wij dat er vluchtelingen zijn die door omstandigheden tussen wal en schip dreigen te raken. Voor deze doelgroep wil de stichting een vangnet zijn.

Vangnet
De stichting wil een vangnet zijn voor vluchtelingen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Samenwerking
De stichting werkt zoveel als mogelijk is, samen met bestaande organisaties. Zij streeft naar het opzetten van een gezamenlijke zorgketen.

Bezoekwerk en ondersteuning
De stichting bezoekt de vluchtelingen in het AZC te Luttelgeest of elders. Uit deze contacten kunnen directe hulpvragen komen of indirecte hulpvragen via anderen, die bezoekwerk doen. De stichting zal deze oppakken, voor zover dit in haar vermogen ligt of doorverwijzen naar professionele hulpverlening en of bestaande hulpverleningsinstanties.

Werving middelen
De stichting werft middelen en fondsen door onder andere:

  • het aanschrijven van instanties, bedrijven, kerken
  • giften van particulieren

PR en communicatie
De stichting werkt aan PR en communicatie door:

  • het geven van presentaties
  • het geven van interviews
  • het opbouwen van een achterban.