Blog

Gebedsseizoen

Gebedsseizoen

Langzaam druppelen de mensen binnen. Elke avond in een ander kerkgebouw. Een paar jaar geleden is dit prachtige initiatief ontstaan. Bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren. Tien dagen lang bidden om de Heilige Geest. Bidden en verwachten. Elke avond even bij elkaar. Na dat eerste Pinksterfeest willen gelovigen dat, ze willen eendrachtig bijeen zijn in gebed. Natuurlijk gaat de Bijbel open en natuurlijk wordt er gezongen. In kleine groepjes wordt er gebeden. Aan het eind van het bijeen zijn vormen de deelnemers een grote kring. Hand in hand bidden ze het Onze Vader. We beleven een wonderlijke eenheid. Bidden kent geen kerkgrenzen.

In diezelfde tijd is er nog een gebedsbijeenkomst. Weer zo’n wonderlijk initiatief. Elk jaar komen christenen wereldwijd, tijdens de ramadan, 30 dagen lang samen om te bidden voor de moslimwereld. En Urk houdt zich daar gelukkig niet buiten. Even voor half negen zie je beweging op de Botermarkt. Er schuiven mensen het atelier van Geert Weerstand binnen. Daar boven op de zolder staan tafels met wereldkaarten, Bijbels en zangbundels. Een gidsje van de zendingsorganisatie Frontiers leidt ons door de wonderlijke wereld van de islam. Elke avond gaan we op reis. Elke avond naar een ander moslimland. We proberen ons in te leven, we bestuderen de wereldkaart, waar ligt het en door welke landen wordt het omringd. We delen nog wat informatie en dan gaan we bidden. Gewoon de kring rond. We leren en we bidden. Bidden is een belangrijk deel van de Grote Opdracht. Het begint met bidden. In de tijd van de ramadan bidden we of de Heere zich aan de moslims wil openbaren. We bidden ook of Hij mensen wil uitstoten om hen de boodschap van de verlossing in Christus te brengen. We bidden voor landen waar amper christenen zijn. Hoe zullen ze het weten, als ze het niet horen, hoe zullen ze het ervaren als ze het niet zien? Lang niet overal worden moslims zo omringd door christenen als op Urk.

In diezelfde periode is er nog een derde gebedsbijeenkomst. Een heel belangrijke. De Nacht van Gebed. Ook dit is een wereldwijde gebedsbeweging. Het is zondermeer een voorrecht om er aan mee te mogen doen. Eigenlijk begin je met schaamte. Wij, vrije welvarende christenen, bidden die nacht voor onze verdrukte en berooide broers en zussen. Je schaamt je als je naar je eigen positie kijkt, maar niet bidden zou nog erger zijn. We zijn een lichaam, met vele leden en verschillende van die leden lijden hevige pijn. Onmogelijk dat je dat ontgaat. Het wordt in de gebedsnacht dichtbij gebracht. We zien korte filmfragmenten waarin vervolgde christenen hun verhaal vertellen, we zien verwoeste kerken, we zien angstige weduwen en wezen. Onmogelijk om niets te doen. Bidden gaat over grenzen. Ook over grenzen van landen waar je niet makkelijk in komt. Wonderlijk is dat bidden. Plotseling ben je even samen. Even ervaar je de gemeenschap der Heiligen. Soms moet je daarvoor ook over je eigen grenzen gaan.

Krijn de Jong