Blog

Orthodox

Orthodox

We rijden ergens in de Achterhoek op een smalle tweebaansweg. Volgens de tomtom moeten we er af, maar voor we er erg in hebben zijn we de afslag voorbij. Een scherpe bocht had ons op een parallelweg moet brengen. Het wordt ons niet eenvoudig gemaakt om het doel te bereiken. Onlogisch is dat niet, want we zijn op weg naar een klooster en dat hoort natuurlijk een beetje verborgen te liggen. Niet veel later zien we het gebouw liggen. Wat een prachtige omgeving en vooral, wat een rust. Het valt gewoon op je. Het zonnetje helpt erbij. De voordeur is niet de aangewezen route. Net als op Urk gaan we achterom. Met een groepje vrijwilligers van de stichting ‘Ik was een vreemdeling’ brengen we vandaag een bezoek aan een Koptisch klooster.

De kaart van kerkelijk Nederland is de laatste halve eeuw drastisch veranderd. Voor die tijd had je katholieken, protestanten en nog wat restverschijnselen. Nu heb je naast de protestanten en katholieken een grote evangelische beweging en een omvangrijke Orthodoxe kerk. Onder die laatste groep vallen onder andere de Syrisch Orthodoxen, de Eritrees Orthodoxen en de Koptisch Orthodoxen. Kopten komen uit Egypte. De Koptische gemeenschap telt in ons land ongeveer 10000 leden. Ze hebben verschillende kerken over Nederland verspreid en sinds 2015 is er ook een Koptisch klooster. Het ligt in Lievelde even voorbij Doetinchem.

We worden vriendelijk ontvangen. De monnik waarmee ik telefonisch contact heb gehad, heeft de hulp ingeroepen van Sara, een scholiere die bij de gemeenschap hoort. ‘Ik kom hier altijd om te bidden.’ Zij zal ons deze dag verder begeleiden. De monnik blijft in de buurt om moeilijke vragen te beantwoorden. We krijgen een heldere en leerzame presentatie over de geschiedenis en de geloofsinhoud van de Koptische kerk. Daarna volgt een rondleiding door het klooster. Het is wat kleurrijker dan wij gewend zijn. Veel iconen. Naast Christus en de apostelen, zijn vooral martelaren afgebeeld. Zij spelen in de geschiedenis van de Koptische kerk een grote rol. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de Koptische jaartelling. Die begint bij het jaar 284 na Christus. In dat jaar kwam Diocletianus als Romeins keizer aan de macht. Zijn regering werd gekenmerkt door massa-executies van Christenen. Daarom wordt 284 het jaar van de martelaren genoemd. In de kapel vragen we of we met elkaar mogen bidden. Dat mag. Eerst zingen we een psalm. We kiezen de psalm die boven het altaar ingekerfd staat, psalm 84. ‘Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, O Heer, der legerscharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen!’. Drie van ons bidden. We bidden voor de Koptische kerk in Egypte, voor ons werk onder vluchtelingen en voor het klooster. Sara is onder de indruk. ‘Jullie doen het wel anders dan wij, maar ik vind het wel heel mooi’. Natuurlijk eten we. Het is vandaag al een paar keer  gezegd: de kerk is hechte een familie.

Krijn de Jong