Wie zijn wij

Het bestuur van Stichting ‘Ik was een vreemdeling’ bestaat uit de volgende personen:

Krijn de Jong (voorzitter)
Gea Limburg-Hulst (secretaris, penningmeester)
Jacoline Bakker-de Borst
Ditta Buter-Bakker

De stichting beheert haar vermogen op verantwoorde wijze. Jaarlijks zal verantwoording aan betrokkenen afgelegd worden. De penningmeester voert de financiële administratie en beheer en beschikt over de daartoe benodigde kwaliteiten en ervaring.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt derhalve geen (financiële) beloningen, eventueel wel een onkostenvergoeding. De kosten van het werven van geld en de beheerskosten staan in redelijke verhouding tot de bestedingen. Afgezien van noodzakelijke overheadkosten, wordt het vermogen aangewend ten behoeve van de hulpbehoevende (ex) asielzoeker, nadat het bestuur over de aanvraag in gekwalificeerde meerderheid positief heeft beslist.

Uitleg logo “Stichting Ik was een vreemdeling”.

logo-uitleg